Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dobre Gminy” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Małe projekty” tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Termin składania wniosków:

25 września 2012r. – 24 października 2012 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Dobre Gminy”, ul. Graniczna 24A, 72-003 Dobra od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit środków dostępnych w konkursie:

1) w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi – 520 333,80 zł

2) w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 579 402,00 zł

3) w ramach działania Małych projektów – 200 636,62 zł

Zgodnie z LSR operacja może być wybrana do finansowania jeżeli została oceniona jako zgodna z LSR i otrzymała co najmniej 30 % pkt możliwych do uzyskania w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz formularze:

a) wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy

b) lokalne kryteria wyboru operacji określone przez Lokalną Grupę Działania „Dobre Gminy” w Lokalnej Strategii Rozwoju znajdują się również w siedzibach oraz stronach internetowych następujących instytucji:

• Lokalnej Grupy Działania „Dobre Gminy” - www.lgd.wdobrej.pl

• Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – www.prow.wzp.pl

• Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl

Informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Dobre Gminy”. Pytania można kierować również na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: (0-91) 311-36-21

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Dokumenty i formularze - mp - pobierz (zip)
Dokumenty i formularze - oirw - pobierz (zip)
Dokumenty i formularze - tirm - pobierz (zip)