W nadchodzącą sobotę, 22 września 2012 r. , w godzinach 7.30 - 9.00, w ramach akcji "SPRZĄTANIE ŚWIATA" w miejscowościach: Mierzyn, Skarbimierzyce, Dołuje, Kościno, Redlica, Wąwelnica, Lubieszyn podstawione zostaną specjalne kontenery na odpady.

PONIŻEJ PODAJEMY MIEJSCA USTAWIENIA KONTENERÓW.

Mierzyn
- ul. Długa za NORDem obok pojemników selektywnych,
- teren zielony pomiędzy NORDem a ul. Grafitową,
- w okolicy ul. Mierzyńskiej 39-40,
- okolice ul. Topolowej róg Macieja
- ul. Welecka naprzeciwko „Iskry” przy przystanku PKS,
- ul. Spółdzielców (przy garażach)

Skarbimierzyce
- koło placu zabaw przy blokach,
- na chodniku przed sklepem

Dołuje
- na skrzyżowaniu ul. Bławatkowa z ul. Makową przy trafostacji
- na terenie przy basenie przeciwpożarowym
- przy przedszkolu

Kościno
- w okolicy przystanku PKS

Redlica
- w okolicy placu zabaw

Wąwelnica
- na terenie koło przystanku PKS

Lubieszyn
- teren  przy przystanku PKS, naprzeciw lecznicy dla zwierząt

 

ODBIÓR KONTENERÓW NASTĘPUJE PO ICH ZAPEŁNIENIU !!!

UWAGA!!!

DO KONTENERÓW ZABRANIA SIĘ WRZUCANIA
WSZELKICH ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH M.IN. ETERNITU, ZUŻYTEGO SPRZĘTY ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ODPADÓW BUDOWLANYCH (TJ. GRUZU, PAPY, STYROPIANU, WEŁNY MINERALNEJ) ORAZ OPON!!!

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
ZARÓWNO MAŁOGABARYTOWY  JAK I WIELKOGABARYTOWY MOŻNA USTAWIAĆ PRZY KONTENERACH. SPRZĘT TEN ZOSTANIE ODEBRANY.

ZUŻYTE OPONY
NALEŻY USTAWIAĆ PRZY KONTENERACH, ZOSTANĄ ODEBRANE.
MOŻNA JE TAKŻE NIEODPŁATNIE ODDAĆ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH PRACY WYDZIAŁU DS. OBYWATELSKICH URZĘDU GMINY DOBRA PRZY UL. LIPOWEJ 51 W WOŁCZKOWIE.