„Młodzi RePOrterzy śladami projektów” pod takim hasłem 11 czerwca 2012 r. rozpoczął się konkurs, w którym uzdolniona młodzież ma okazję zaprezentować swoje umiejętności literackie.
W jakim stopniu Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego wpływa na jakość życia mieszkańców, czy widoczny jest rozwój i zmiany zachodzące w regionie i czy zmiany te są trwałe - na te, a także na wiele innych pytań będą starali się odpowiedzieć w swoich pracach uczestnicy konkursu.

Inspiracji do reportaży dostarczy długa lista projektów dofinansowanych w ramach RPO WZ, przy czym mogą być to zarówno projekty już zrealizowane, jak i będące w trakcie realizacji m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci do 28 roku życia. Prace konkursowe można nadsyłać do 31 października 2012 r. Najlepsi autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody, których łączna wartość to 10 000 zł. Są wśród nich tablety, notebooki, wodoszczelne aparaty cyfrowe oraz odtwarzacze Mp4.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Więcej informacji znaleźć można na www.wzp.pl