Działając na podstawie § 11 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwych organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 191, poz. 1415) informuję, że w dniu 1 sierpnia br. o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony trening uruchamiania syren alarmowych i ich pracy, zainstalowanych na terenie poszczególnych sołectw Gminy Dobra, przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowego - ciągły dźwięk syreny w okresie jednej minuty, umożliwiającego uczczenie 68 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Dla podkreślenia wagi tego historycznego wydarzenia, na wszystkich budynkach Urzędu Gminy i administracji publicznej, szkołach i remizach OSP, wywieszone zostaną flagi państwowe.

Jednocześnie proszę o rozpropagowanie wśród lokalnych społeczności idei uczczenia "godziny W", poprzez wstrzymanie ruchu ulicznego i minutę ciszy.


Wójt Gminy

Teresa Dera