Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2012 r." - pobierz (pdf)