Zachęcamy do zapoznania się z Obwieszczeniem Starosty Polickiego w sprawie inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi dojazdowej od ul. Szkolnej do granicy działki nr ewid. 28/8 w m. Bezrzecze, gm. Dobra - POBIERZ (PDF)