Wydział Rolnictwa i Rybactwa Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego informuje, że w dniu 21 czerwca 2012 r. o godz. 900 w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Białogardzie, ul. Kisielice Duże 28 odbędzie się Dzień Pola i Doradztwa Rolniczego.
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych  Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Białogardzie wspólnie z  Zachodniopomorskim Ośrodkiem  Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach od szeregu już lat organizuje i koordynuje Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze. System ten z powodzeniem funkcjonuje w najważniejszych gatunkach rolniczych przyczyniając się do popularyzacji obiektywnej informacji o najbardziej wartościowych odmianach oraz efektywnego wykorzystania postępu biologicznego w praktyce. Podobnie jak w latach poprzednich głównym celem tej branżowej imprezy szkoleniowo - pokazowej jest dostarczenie pełnej informacji o odmianach roślin uprawnych, nowych technologiach w uprawie i ochronie roślin, postępie technicznym, biologicznym i ekonomicznym w produkcji rolniczej,  a także ochronie środowiska.
Spotkania te służą również nawiązaniu kontaktów i wymianie doświadczeń między rolnikami, liderami wiejskimi, samorządami i firmami pracującymi na rzecz rolnictwa, przyczyniają się również do integracji tego środowiska. Spotkania te cieszą się dużym uznaniem wśród rolników i przedsiębiorców, którzy chętnie biorą w nich udział.  W roku bieżącym wiodącym tematem imprezy będzie energia odnawialna -  w tym   pozyskiwana  z surowców rolniczych.
W trakcie spotkania będzie można zapoznać się z programem badań porejestrowych realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Mamy nadzieję, że spotkanie to będzie również okazją do wzajemnego zapoznania się oraz wymiany opinii i poglądów wszystkich osób związanych z rolnictwem.

Program  Dnia Pola i Doradztwa Rolniczego

9.00 – 11.00 Seminarium „Odnawialne źródła energii”
9.00 – 9.15 Otwarcie Seminarium – Jan Mazurkiewicz, kierownik TZD Białogard
9.15 –  9.45 Energia słoneczna dla domu i zagrody wiejskiej. Arkadiusz Świeradz,KOSPEL Koszalin
9.45 – 10.15 Zastosowanie pomp ciepła. Dariusz Pożyczka, Hydro Ekspert Białogard
10.15 – 10.45 Energia odnawialna z biomasy. Andrzej Schützmann, ME – LE Biogas GmbH
10.45 – 11.00 Podsumowanie i zakończenie Seminarium - Jan Mazurkiewicz, kierownik TZD  Białogard
9.00 – 11.00 Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego
11.00 – 11.15 Uroczyste otwarcie Białogardzkiego Dnia Pola i Doradztwa Rolniczego. Anna Werelich – z-ca dyrektora SDOO Szczecin, Jan Mazurkiewicz – kierownik TZD  Białogard
11.15 – 11.45 Dobór odmian oraz uprawa kukurydzy na biogaz. Dr inż. Adam Majewski, KWS Polska Sp. z o.o.
11.45 -  12.30 Przerwa kawowa, przejazd na pola doświadczalne ZDOO Białogard  
12.30 – 13.00 Ziemniaki – stan Krajowego Rejestru, dobór właściwej odmiany do kierunku   produkcji. Dr inż.. Tomasz Lenartowicz, COBORU Słupia Wielka
13.00 – 13.30 Zboża ozime – LZO w województwie zachodniopomorskim, nowości odmianowe. Mgr inż. Józef Mak, inspektor COBORU
13.30 – 14.00 Nowoczesne technologie uprawy roślin zbożowych. Ryszard Karaś ZODR Barzkowice
14.00 – 14.15 Powrót do ZDOO Białogard
14.15 – 15.00 Obiad
15.00 – 16.00 Prezentacja maszyn, urządzeń i środków do produkcji rolniczej.
Doradztwo indywidualne w zakresie PROW, branżowe, technologiczne, odmianowe, przedstawiciele firm nasienno - hodowlanych –DANKO Hodowla Roślin,  Lantmännen SW Seed, Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR, KWS Polska

Zakończenie „DNIA POLA I DORADZTWA ROLNICZEGO”