Pomóżmy przetrwać zimę !

Apelujemy do mieszkańców Gminy Dobra o wsparcie dla osób potrzebujących pomocy w okresie zimy w formie odzieży, obuwia zimowego oraz koców i kołder.

Czyste i przydatne do  użytku rzeczy prosimy przekazywać do:

Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej, przy ul. Granicznej 24a,  tel.  91 311-33-93 lub

Straży Gminnej w Dołujach, przy ul. Daniela 32 tel. 91 311-52-56.

Kierownik OPS K. Ryszkiewicz