Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad osobami obiętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno - hospicyjną w 2012 r. - pobierz (jpg)