Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie na temat sytuacji podmiotów ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim, której autorką jest Pani Anna Łukomska - Dziedzic. Ankieta dostępna jest pod adresem: http://www.ankietadlapes.pl/. Praca podsumowująca wyniki ankiety będzie doskonałym źródłem wiedzy dla jednostek samorządu terytorialnego (np. gmin, miast, powiatów, województwa), a pośrednio także dla jednostek centralnych (np. ministerstw) np. przy tworzeniu programów skierowanych bezpośrednio dla sektora.

Badanie ma charakter tajny – udzielone odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie do przygotowania zbiorczych zestawień statystycznych, nie będą udostępniane osobom trzecim.

Badanie odbywa się w ramach realizowanego przez WUP w Szczecinie projektu „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - II edycja oraz przygotowywanej pracy doktorskiej Pani Anny Łukomskiej - Dziedzic, na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.