W dniu 27 października 2011 r. odbyła się IX sesja Rady Gminy Dobra. Podczas obrad Radni podjęli między innymi uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok, uchwałę w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych, uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego o nazwie „Ptasi Zakątek” w Dołujach. W porządku obrad znalazły się również uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 i inne.

 

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych. Nagrody otrzymało dziesięciu stypendystów z terenu Gminy Dobra, laureatów konkursów międzyszkolnych w różnych dziedzinach nauki - relacja w osobnym artykule.

 

Kolejnym ważnym wydarzeniem podczas IX sesji Rady Gminy było otwarcie w gminnym Ośrodku Kultury wystawy prac plastycznych dzieci z Afganistanu pn. „Moja Ojczyzna – Mój Dom”. Jednocześnie wręczono nagrody dzieciom z terenu Gminy Dobra, których prace plastyczne zostały wysłane do Afganistanu i zostaną zaprezentowane uczniom w tamtejszych szkołach. Małym Artystom gratulowali Wójt Gminy Dobra Teresa Dera wraz z Kierownikiem Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Mariuszem Sikorą. Wystawę będzie można jeszcze podziwiać na terenie Gminy Dobra w Klubie w Bezrzeczu, a następnie prace wrócą do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie - relacja w odrębnym artykule.

Weronika Cukrowska