Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie stanowiska do ważenia pojazdów w ciągu drogi krajowej nr 10 w miejscowości Lubieszyn - pobierz (pdf)