Przypominamy mieszkańcom, że w dniu 24 września 2011r. na terenie Gminy Dobra odbędzie się kolejny etap akcji „Sprzątanie Świata”.

24 września br. kontenery na odpady podstawione zostaną w miejscowościach: Mierzyn, Skarbimierzyce, Dołuje, Kościno, Redlica, Wąwelnica.

Poniżej podajemy miejsca ustawienia kontenerów.

 

Mierzyn

- ul. Długa za NORDem obok pojemników selektywnych,
- ul. Zeusa, na drodze za ul. Lubieszyńską 49
- teren zielony pomiędzy NORDem a ul. Grafitową,
- w okolicy ul. Mierzyńskiej 39-40,
- okolice ul. Topolowej róg Macieja
- ul. Welecka naprzeciwko „Iskry” przy przystanku PKS,
- ul. Spóldzielców (przy garażach) 24 września 2011 r.

Skarbimierzyce

- koło placu zabaw przy blokach,
- na chodniku przed sklepem

Dołuje

- na skrzyżowaniu ul. Bratkowej z ul. Makową przy trafostacji
- na terenie przy basenie przeciwpożarowym
- przy przedszkolu

Kościno - w okolicy przystanku PKS

Redlica - w okolicy placu zabaw

Wąwelnica - na terenie koło przystanku PKS

Odbiór kontenerów następuje po ich zapełnieniu !!!

Do kontenerów zabrania się wrzucania wszelkich odpadów niebezpiecznych m.in. eternitu, zużytego sprzęty elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych (tj. gruzu, papy, styropianu, wełny mineralnej) oraz opon !!!

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zarówno małogabarytowy jak i wielkogabarytowy można ustawiać przy kontenerach. Sprzęt ten zostanie odebrany przez firmę Ekologia Fair Play S.C. Plewko – Grzegorczyk z siedzibą w Dębnie przy ul. Mickiewicza 2, posiadającą wymagane pozwolenia na gospodarowanie tego typu odpadami.

Firma Ekologia Fair Play S.C. Plewko – Grzegorczyk posiada również swoją bazę w Mierzynie przy ul. Spółdzielców 33a, gdzie każdy nieodpłatnie może przywieść i oddać ZSEE.

Zużyte opony od samochodów osobowych można natomiast nieodpłatnie oddać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Wydziału ds. Obywatelskich Urzędu Gminy Dobra przy ul. Lipowej 51 w Wołczkowie.