Zbiórka przeterminowanych leków

na terenie Gminy Dobra zbiórka leków odbywa się w pojemnikach przeznaczonych do tego celu usytuowanych w aptekach lub przychodniach zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra, a także w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 4.

Do pojemników na przeterminowane leki należy wrzucać: tabletki, drażetki, ampułki, maści, proszki, syropy, krople, roztwory w szczelnych pojemnikach.

Nie należy wrzucać: aerozoli, termometrów, używanych igieł i strzykawek.

 

Zbiórka baterii

 

Mieszkańcy Gminy Dobra mogą pozbyć się zużytych baterii poprzez ich umieszczenie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a także w Szkole Podstawowej w Rzędzinach.