Logo konsultacji społecznychInformujemy, iż zakończony został etap zbierania wniosków do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra, w związku z konsultacjami społecznymi w ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18), a tym samym zakończono I etap spotkań z mieszkańcami w naszej gminie.

Kolejny II etap spotkań w sołectwach odbędzie się w okresie styczeń-marzec 2022 r. Na spotkaniach będzie możliwość zapoznania się ze wstępnym projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zebrania opinii i wniosków do powstającego projektu Studium.

Szczegółowe terminy zostaną podane na naszej stronie internetowej www.dobraszczecinska.pl w zakładce Konsultacje społeczne. Spotkania prowadzone będą z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Zapraszamy do czynnego udziału.

Kierownik PPiWZ
Zofia Wajda