Zdjęcie ze spotkaniaW dniu 30 września 2020r. odbyło się spotkanie z kluczowymi przedsiębiorcami z terenu gminy Dobra – w ramach projektu "Planowanie z mieszkańcami" dotyczącego konsultacji społecznych.

W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Biura Projektów Mieloch sp. z o.o., które zostało wyłonione w drodze przetargu do sporządzenia projektu zmiany Studium oraz przedstawiciele zespołu ds. konsultacji z urzędu Gminy Dobra.

Urbanistki z Biura Projektów przedstawiły prezentację dotyczącą Studium, wyjaśniły założenia w/w dokumentu, różnice pomiędzy Studium, Planem Miejscowym Zagospodarowania Przestrzennego a warunkami zabudowy.

Celem spotkania było zidentyfikowanie potrzeb najważniejszych przedsiębiorców gminy, w zakresie rozwoju i planów inwestycyjnych w powiązaniu ze strategią rozwoju przestrzennego gminy.

Kierownik RPPiWZ
Zofia Wajda