Baner konsultacji społecznychW ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18), pomiędzy Gminą Dobra a Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych, została zawarta umowa nr Grant/19/2019 z dnia 26.02.2020 r. o powierzenie grantu na konsultacje społeczne w sprawie sporządzenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra. Zgodnie z zatwierdzonym Indywidualnym Planem Konsultacji, wypracowanym w ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” Urząd Gminy Dobra zorganizował konsultacje społeczne w sprawie w/w dokumentu. Głównym celem konsultacji było możliwie szerokie poznanie opinii i preferencji mieszkańców gminy i innych grup interesariuszy na temat zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra.

Konsultacje przeprowadzane były w formie papierowej poprzez składanie wniosków i opinii w punkcie konsultacyjnym, w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie opinii i propozycji w platformie stacja-konsultacja.pl, w formie spotkań z mieszkańcami wg harmonogramu w sołectwach oraz podczas imprez plenerowych.

Aby zapewnić czynny udział mieszkankom i mieszkańcom w kształtowaniu polityki przestrzennej gminy oraz poszerzyć wiedzę mieszkańców na temat możliwości ograniczeń wynikających z opracowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zorganizowano:

Logo konsultacji społecznychInformujemy, iż w związku z konsultacjami społecznymi w sprawie sporządzenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra, w ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18), do dnia 22.03.2022 r. konsultacje będą prowadzone dodatkowo przy pomocy platformy internetowej STACJA-KONSULTACJA.PL, pod adresem https://www.stacja-konsultacja.pl/. Załącznik graficzny Studium stanowi integralną część tekstu Studium i należy odnosić się do obu tych opracowań.

Na platformie STACJA-KONSULTACJA.PL będzie możliwość wyrażenia opinii odnośnie projektu Studium oraz złożenia wniosków do niniejszego dokumentu.

Zapraszamy do udziału.

Tekst Studium >> pobierz (pdf)

Wstępny projekt Studium. Dokument pdf dostępny po kliknięciu w zdjęcie.

 

Logo konsultacji społecznychInformujemy, iż w związku z konsultacjami społecznymi w ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18), w holu Referatu ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy, przy ul. Granicznej 24a w Dobrej, uruchomiony zostanie Mobilny Punkt Informacyjno- Konsultacyjny, w następujących dniach:

16.02.2022 r., w godzinach 13:00-16:00,

17.02.2022 r., w godzinach 13:00-16:00,

- 23.02.2022 r., w godzinach 13:00-16:00,

 -24.02.2022 r., w godzinach 13:00-16:00.

Podczas dyżuru będzie możliwość zapoznania się ze wstępnym projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra oraz składania wniosków do powstającego projektu Studium.

Informuję, iż w związku z konsultacjami społecznymi w ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18), przygotowany został wstępny projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Dobra.

Tekst Studium >> pobierz (pdf)

Wstępny projekt Studium. Dokument pdf dostępny po kliknięciu w zdjęcie.

 

 

Informujemy, iż w związku z konsultacjami społecznymi w ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18), realizowany jest II etap spotkań z mieszkańcami w sołectwach, który odbędzie się w następujących terminach:

  • 02.02.2022 r. godz. 17.00 - spotkanie dla mieszkańców sołectwa Mierzyn odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie, ul. Kolorowa 27, 72-006 Mierzyn,
  • 03.02.2022 r. godz. 17.00 - spotkanie dla mieszkańców sołectwa Wołczkowo i Bezrzecze odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu, ul. Górna 3, 71-218 Bezrzecze,
  • 04.02.2022 r. godz. 17.00 - spotkanie dla mieszkańców  sołectwa Skarbimierzyce, Dołuje, Wąwelnica odbędzie się w Klubie w Dołujach, ul. Żubrza 7, 72-002 Dołuje,
  • 09.02.2022 r. godz. 17.00 - spotkanie dla mieszkańców sołectwa Dobra i Grzepnica odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrej, ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra,
  • 10.02.2022 r. godz. 17.00 - spotkanie dla mieszkańców sołectwa Buk i Łęgi odbędzie się w Świetlicy Środowiskowej w Buku, Buk 42, 72-003 Dobra,
  • 11.02.2022 r. godz. 17.00 - spotkanie dla mieszkańców sołectwa Rzędziny i Stolec, odbędzie się w Klubie w Rzędzinach, ul. Rzędziny 19, 72-003 Dobra.

Na spotkaniach będzie możliwość zapoznania się ze wstępnym projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zebrania opinii i wniosków do powstającego projektu Studium.

Spotkania prowadzone będą z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Jednocześnie zastrzega się, że w przypadku wprowadzenia kolejnych obostrzeń dotyczących organizacji spotkań o charakterze publicznym, w związku z epidemią COVID-19, terminy spotkań mogą ulec zmianie bądź spotkania te mogą być odwołane. O ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej www.dobraszczecinska.pl w zakładce Konsultacje społeczne.

Zapraszamy do czynnego udziału.

Kierownik RPPiWZ

Logo konsultacji społecznychInformujemy, iż zakończony został etap zbierania wniosków do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra, w związku z konsultacjami społecznymi w ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18), a tym samym zakończono I etap spotkań z mieszkańcami w naszej gminie.

Kolejny II etap spotkań w sołectwach odbędzie się w okresie styczeń-marzec 2022 r. Na spotkaniach będzie możliwość zapoznania się ze wstępnym projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zebrania opinii i wniosków do powstającego projektu Studium.

Logo konsultacji społecznychInformujemy, iż trwają konsultacje społeczne w sprawie sporządzenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra, w ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18). Głównym celem konsultacji jest możliwie szerokie poznanie opinii i preferencji mieszkańców gminy i innych grup interesariuszy na temat zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra.

Uprzejmie zapraszamy na spotkanie mieszkańców w miejscowości Mierzyn, które odbędzie się w dniu 14.10.2021 r. godz. 17.00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie przy ul. Kolorowej 27, 72-006 Mierzyn.

Logo konsultacji społecznychInformujemy, iż przy budynku Urzędu Gminy Dobra (Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji) ul. Graniczna 24a w Dobrej, uruchomiony zostanie Mobilny Punkt Informacyjno- Konsultacyjny, w następujących dniach:

- 13.09.2021 r., w godzinach 12:00-15:30,

- 16.09.2021 r.,  w godzinach 11:00-14:00.

Celem dyżuru jest informowanie o znaczeniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i wyjaśnianie założeń opracowania w oparciu m.in. o posiadany bilans oraz pozyskanie oczekiwań i potrzeb mieszkańców w kontekście opracowania Studium.

Logo konsultacji społecznychInformujemy, iż trwają konsultacje społeczne w sprawie sporządzenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra, w ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18). Głównym celem konsultacji jest możliwie szerokie poznanie opinii i preferencji mieszkańców gminy i innych grup interesariuszy na temat zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra.

Uprzejmie zapraszamy na spotkanie mieszkańców w miejscowościach: Dobra, Wołczkowo, Bezrzecze, które odbędą się w następujących terminach: 

Dobra: 17.09.2021 r. godz. 17.00: Klub, ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra,

Wołczkowo: 20.09.2021 r. godz. 17.00: Klub, ul. Lipowa 11a, 72-003 Dobra,

Bezrzecze: 21.09.2021 r. godz. 17.00: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3, 71-218 Bezrzecze.

Logo konsultacjiInformujemy, iż trwają konsultacje społeczne w sprawie sporządzenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra, w ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18). Głównym celem konsultacji jest możliwie szerokie poznanie opinii i preferencji mieszkańców gminy i innych grup interesariuszy na temat zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra.

Uprzejmie zapraszamy na spotkanie mieszkańców w miejscowościach: Stolec, Rzędziny, Skarbimierzyce, Wąwelnica, Dołuje, które odbędą się w następujących terminach: 

Stolec: 30.06.2021 r. godz. 17.00: Klub, Stolec 9, 72-003 Dobra,

Rzędziny: 01.07.2021 r. godz. 17.00: Klub, Rzędziny 19, 72-003 Dobra,

Skarbimierzyce: 08.07.2021 r. godz. 17.00: Klub, Skarbimierzyce 17, 72-002 Dołuje,

Wąwelnica: 09.07.2021 r. godz. 17.00: Klub, Wąwelnica 5A, 72-002 Dołuje,

Dołuje: 12.07.2021 r. godz. 17.00: Klub, ul. Żubrza 7, 72-002 Dołuje,