W dniu 12 kwietnia 2019r. mieszkańcy Buku wybrali Sołtysa i Radę Sołecką. Sołtysem po raz kolejny wybrany został Pan Zbigniew Hedrych. Zebranie ustaliło, że Rada Sołecka będzie liczyła 5 członków. Do Rady Sołeckiej wybrani zostali: Robert Potasz, Waldemar Demiańczyk, Ewa Krawiec, Jolanta Hummel oraz Teresa Kempczyńska. 

Wójt Teresa Dera podziękowała Panu Zbigniewowi za dotychczasową pracę i pogratulowała wyboru na kolejną kadencję. 

 

  • DSC_0110
  • DSC_0113
  • DSC_0116
  • DSC_0119
  • DSC_0120
  • DSC_0123