Zdjęcie z uroczystości. Na zdjęciu straż graniczna ze sztandarem.W sobotę, 11 września przy ścieżce rowerowej Buk - Łęgi Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Region w Szczecinie uroczyście otworzył Skwer Pogranicznika. W wydarzeniu, w którym wzięło udział wielu zaproszonych gości oraz mieszkańcy gmin Dobra i Blankensee, towarzyszyły pokazy pełnienia służby granicznej w historycznym umundurowaniu, pojazdów zabytkowych i sprzętu straży granicznej oraz piknik rodzinny.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Wójt Gminy Dobra Teresa Dera, Burmistrza Gminy Blankensee Stefan Muller, Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontradm. SG Andrzej Prokopski, Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin Renata Łażewska, przedstawiciele Policji Federalnej Niemiec z Passewalku, przedstawiciel Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk Piotr Wojtunik, pierwszy cywilny komendant Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Marek Bieńkowski, byli komendanci POSG płk Andrzej Wyganowski i płk Mikołaj Gruszczyński, liczni członkowie Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, w tym Wiceprezes Regionu Nadodrzańskiego w Słubicach Włodzimierz Tiszuk, funkcjonariusze placówki SG w Szczecinie na czele z jej komendantem ppłk SG Zbigniewem Pałką, mieszkańcy gminy Dobra i terenów przygranicznych po stronie niemieckiej.

Na terenie Skweru Pogranicznika umieszczono kamień z tablicą pamiątkową, odtworzono fragment tzw. pasa kontrolnego wraz z oryginalnymi urządzeniami podczerwieni US 2M. Wykonano też tablice tematyczne, które docelowo zostaną umieszczone przy zielonym szlaku PTTK, jako elementy informacji turystycznej.

Podczas otwarcia Skweru Pogranicznika nastąpiło uroczyste wręczenie sztandaru dla Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej - Region w Szczecinie. Odbyły się też pokazy pełnienia służby granicznej w historycznym umundurowaniu w wykonaniu Grupy Rekonstrukcyjnej Centralnej Szkoły Podoficerskiej KOP w Twierdzy Osowiec oraz Grupy Rekonstrukcyjnej ze Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych. Można było też zobaczyć zabytkowe pojazdy i sprzęt straży granicznej.

Skwer Pogranicznika powstał przy wydatnej pomocy Gminy Dobra w partnerstwie z Gminą Blankensee. Inwestycja powstała w ramach projektu "Spotkajmy się na granicy - obchody XXX-lecia powstania Straży Granicznej", dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).

 • pogranicznicy01
 • pogranicznicy02
 • pogranicznicy03
 • pogranicznicy04
 • pogranicznicy05
 • pogranicznicy06
 • pogranicznicy07
 • pogranicznicy08
 • pogranicznicy09
 • pogranicznicy10
 • pogranicznicy11
 • pogranicznicy12
 • pogranicznicy13
 • pogranicznicy14
 • pogranicznicy15
 • pogranicznicy16
 • pogranicznicy17
 • pogranicznicy18
 • pogranicznicy19
 • pogranicznicy20
 • pogranicznicy21
 • pogranicznicy22
 • pogranicznicy23
 • pogranicznicy24
 • pogranicznicy25
 • pogranicznicy26
 • pogranicznicy27
 • pogranicznicy28
 • pogranicznicy29
 • pogranicznicy30
 • pogranicznicy31
 • pogranicznicy32
 • pogranicznicy33
 • pogranicznicy34
 • pogranicznicy35
 • pogranicznicy36
 • pogranicznicy37
 • pogranicznicy38
 • pogranicznicy39
 • pogranicznicy40
 • pogranicznicy41
 • pogranicznicy42
 • pogranicznicy43
 • pogranicznicy44
 • pogranicznicy45
 • pogranicznicy46
 • pogranicznicy47
 • pogranicznicy48
 • pogranicznicy49
 • pogranicznicy50
 • pogranicznicy51
 • pogranicznicy52
 • pogranicznicy53
 • pogranicznicy54
 • pogranicznicy55
 • pogranicznicy56
 • pogranicznicy57
 • pogranicznicy58
 • pogranicznicy59
 • pogranicznicy60
 • pogranicznicy61
 • pogranicznicy62
 • pogranicznicy63
 • pogranicznicy64
 • pogranicznicy65
 • pogranicznicy66
 • pogranicznicy67
 • pogranicznicy68
 • pogranicznicy69
 • pogranicznicy70
 • pogranicznicy71
 • pogranicznicy72
 • pogranicznicy73
 • pogranicznicy74

 

Źródło: www.gminadobra24.pl