Została udostępniona na platformie ePUAP usługa Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej. Więcej informacji na stronie www.krus.gov.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje, że została udostępniona na platformie ePUAP usługa Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej. Platforma ma ułatwić rolnikom zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej oraz składanie wniosku SR-23 o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową.