Uprzejmie informujemy, że w miesiącu marcu Wójt Gminy Dobra Pani Teresa Dera podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie wsparcia przez Gminę Dobra działań mających na celu realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W ramach Porozumienia planowane jest uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego wspierającego mieszkańców naszej Gminy w procesie przygotowania, złożenia i rozliczenia wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji o programie „Czyste Powietrze” można uzyskać pod numerami telefonu 91 441 05 40 lub 91 311 36 18 oraz znaleźć na stronach internetowych www.czystepowietrze.gov.pl oraz Portalu Beneficjenta.

www.czystepowietrze.gov.pl - https://www.czystepowietrze.gov.pl/

Portalu Beneficjenta - https://wnioski.wfos.szczecin.pl/strona-glowna-programu

Kierownik WSOiOŚ