Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Wójt Gminy Dobra przypomina, że dnia 30 września 2020r. upływa termin  wniesienia trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dobra w 2020r.

Opłatę należy wnieść na rachunek gminy:

PKO Bank Polski S.A. Szczecin  46 1020 4795 0000 9602  0331 9589

lub dokonać wpłaty w kasie Urzędu Gminy Dobra przy ul. Szczecińskiej 16A w Dobrej.