Firma Strabag Sp z o.o. na zlecenie Miasta szczecin realizuje przebudowę węzła przesiadkowego Głębokie z modernizacją skrzyżowania ulic Wolska Polskiego – Zegadłowicza – Miodowej i Kupczyka wraz z przebudową ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecin. Prace zostały rozpoczęte od niezbędnej wycinki drzew. W związku z tym wzdłuż ul. Kupczyka pojawią się utrudnienia związane z trwaniem tych prac.