27 maja 2010 r. odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy Dobra. Wśród uchwał, które radni uchwalili znalazły się: uchwała w sprawie zmian budżetu, uchwała w sprawie bonifikaty za przekształcenie praw użytkowania wieczystego w prawo własności oraz uchwały w sprawie nadania nazw nowym ulicom w miejscowościach: Dołuje, Łęgi, Mierzyn i Wołczkowo. Ponadto w porządku obrad sesji znalazła się informacja ostanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Dobra, którą przedstawili Komendant Komisariatu Policji w Mierzynie Pan Sławomir Czura oraz Komendant Straży Gminnej Pan Andrzej Budzyński.