Informacja z dnia 27.10.2020 r.

W wyniku dokonanego wyboru oferty w zapytaniu ofertowym zlecono do wykonania opracowanie koncepcji w 2 wariantach do zadania "Dołuje budowa ul. Brzoskwiniowej".

Wykonawca: Pracownia Projektowa Katarzyna Przybysz

Wartość umowy: 8 856,00 zł

Termin: 15.12.2020

 

  • mini_1
  • mini_2
  • mini_3
  • mini_4

 

Informacja z dnia 21.12.2020 r.

Wykonawca dokumentacji przygotował koncepcję budowy ul. Brzoskwiniowej w Dołujach. Opracowane zostały następujące warianty:

Wariant I: ulica jednojezdniowa, jednokierunkowa, 3m szerokości.

Koncepcja nr 1

Wariant II: ulica jednojezdniowa, dwukierunkowa, 4,5 m szerokości, konieczność wprowadzenia ruchu uspokojonego poprzez zaprojektowanie obustronnych szykan (zwężeń). 

Koncepcja nr 2

 

Informacja z dnia 15.01.2021 r.

Planowana dokumentacja projektowa będzie realizowana na podstawie wybranego Wariantu I.

 

Informacja z dnia 19.02.2021 r.

W wyniku dokonanego wyboru oferty w zapytaniu ofertowym zlecono do wykonania dokumentacji projektowej do zadania "Dołuje budowa ul. Brzoskwiniowej".

Wykonawca: Pracownia Projektowa Katarzyna Przybysz

Wartość umowy: 37 884,00 zł

Termin: 15.11.2021

 

Informacja z dnia 12.10.2021 r.

W związku z przedłużającym się postępowaniem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z projektowanej drogi przy ul. Brzoskwiniowej planowany termin zakończenia opracowywania dokumentacji projektowej został przedłużony do 31 marca 2022.