W dniu 31 marca 2020 r. Gmina Dobra przekazała teren i plac budowy dla wykonywanych robót w ramach zadania inwestycyjnego: "Skarbimierzyce, budowa osadnika wód popłucznych".

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LIK-BUD Kazimierz Palacz Spółka Jawna.

Wartość umowy: 615 000,00 zł brutto

Termin zakończenia robót budowlanych: 15 lipca 2020 roku

 

 • mini_IMG_20200331_111458
 • mini_IMG_20200331_115338
 • mini_IMG_20200331_115341
 • mini_IMG_20200331_115628

 

Informacja z dnia 03.07.2020 r.

Trwają roboty budowlane związane z  budową osadnika wód popłucznych wraz z instalacją kanalizacyjną, elektryczną, sterowniczą oraz wewnętrznym dojazdem i placem manewrowym na terenie stacji uzdatniania wody w Skarbimierzycach. Obecnie  zrealizowano roboty w zakresie prac ziemnych pod zbiornik, prac rozbiórkowych w zakresie  rurociągów oraz część prac dotyczących budowy zbiornika wód popłuczynowych. Na chwilę obecna stan zaawansowania robót w stosunku do całego przedmiotu zamówienia określa się na 45% zaawansowania.

 • IMG_7197
 • IMG_7198
 • IMG_7202

 

Informacja z dnia 05.08.2020 r.

Trwają roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu i przełączeniem sygnału poziomów wody w zbiorniku. Obecnie zrealizowano prace związane ze zbiornikiem wód popłucznych. Na chwilę obecną stan zaawansowania robót w stosunku do całego przedmiotu zamówienia określa się na 60% zaawansowania. W związku z obostrzeniami zmierzającymi do zapobiegania i przeciwdziałaniu zakażeniom wirusem SARSCo-2 wydłużeniu uległ termin realizacji zamówienia, tj. do dnia 30.09.2020 r.

 • mini_IMG_20200805_120123
 • mini_IMG_20200805_120151
 • mini_IMG_20200805_120200
 • mini_IMG_20200805_120234
 • mini_IMG_20200805_120256
 • mini_IMG_20200805_120305
 • mini_IMG_20200805_120354
 • mini_IMG_20200805_120401

 

Informacja z dnia 30.09.2020r.

Wykonawca w terminie umownym wykonał roboty budowlano-montażowe i złożył dokumenty formalno-prawne umożliwiające odebranie obiektu przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Policach (PINB). Ze względu na obostrzenia zmierzające do zapobiegania i przeciwdziałania zarażeniom wirusem SARSCov-2, mające wpływ na zamknięcie spraw formalno-prawnych dotyczących danego zamierzenia, termin zakończenia zamówienia został przedłużony do dnia 30.11.2020 r.

 

Informacja z dnia 7.10.2020 r.

W związku ze zgłoszeniem przez Wykonawcę zakończenia robót budowlano-montażowych, Zamawiający w dniu 12.10.2020 r. dokonał odbioru technicznego zamierzenia polegającego na budowie osadnika wód popłucznych. 

 • mini_IMG_20201116_103133
 • mini_IMG_20201116_103159_BURST001_COVER
 • mini_IMG_20201116_103242
 • mini_IMG_20201116_103256
 • mini_IMG_20201116_103328

 

Informacja z dnia 10.11.2020 r.

W dniu 6.11.2020 r. uzyskano brak sprzeciwu do złożonych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Policach dokumentów. Obecnie trwa procedura wciągnięcia obiektu na majątek trwały Gminy Dobra. Po zakończeniu tych czynności, obiekt zostanie przekazany do eksploatacji spółce Wodociągi Zachodniopomorskie z siedzibą w Goleniowie.