Gmina posiada przygotowaną dokumentację techniczną wraz z zaświadczeniem o braku uwag do zgłoszenia prac budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę otrzymaną ze Starostwa Powiatowego również na oświetlenie solarne na ulicach: Rysiowej w Dołujach, Winogronowej w Wołczkowie, Akacjowej w Mierzynie, Waniliowej w Mierzynie, Przyleśnej w Buku, w części Wiklinowej w Dobrej, doświetlenia Białej Brzozy w Dobrej, Komercyjnej w Mierzynie, Cisowej w Mierzynie, części Łukasińskiego w Mierzynie, doświetlenia ul. Kościelnej w Bezrzeczu.

Obecnie przeprowadzane są testy nowych lamp solarnych. Termin ich zakończenie przewidziany jest do końca II kwartału 2020 roku. Po tym uzyskanych okresie testowym i analizie wyników, Gmina podejmie decyzje w sprawie montażu lamp solarnych.