Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy terenu rekreacyjnego przed Remizą w Wołczkowie, gm. Dobra” w ramach zadania: „Budowa terenu rekreacyjnego przed Remizą w Wołczkowie” wraz z uzyskaniem dokumentów niezbędnych do realizacji zadania (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót).

Wykonawca: MD Polska Sp. z o.o. mieszczącą się w Szczecinie

Kwota: 84 993,00 zł

Termin wykonania umowy: 29 marca 2019 r.

 

Informacja z dnia 23.06.2020 r.

Projektant opracował dokumentację budowlaną dla zadania, obejmującą zakresem m.in. budowę dwóch wiat rekreacyjnych, budowę elementów małej architektury w postaci śmietników parkowych, stojaków na rowery, tablicy informacyjnej, bezobsługowej stacji naprawy rowerów, utwardzenie placu i miejsc postojowych, wykonanie instalacji wody do poidełka na nieruchomości przy Remizie w m. Wołczkowo. Z uwagi na COVID - 19 i ogłoszony stan epidemiologiczny, zgodnie z wydanymi Ustawami, wszystkie terminy administracyjne uległy zawieszeniu. Obecnie oczekujemy na wydanie przez Starostę Polickiego Pozwolenia na budowę dla zadania.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia to 10 sierpnia 2020 r.