W ramach zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn, ul. Zgodna", podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Wykonawca: INBUD S.C.

Termin wykonania: 6.05.2019r.

Koszt: 70 000 zł