W dniu 04.12.2018 podpisano umowę na w/w zadanie. W ramach zadania pn.: "Modernizacja ul. Topolowej w Mierzynie na odcinku o nawierzchni polbrukowej" zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi z kostki brukowej na odcinku o długości 90 m ul. Topolowej w Mierzynie od strony ulicy Łukasińskiego w kierunku ul. Weleckiej. Z uwagi na szerokość jezdni ulica Topolowa na remontowanym odcinku zostanie zamknięta dla ruchu drogowego do 18 grudnia 2018. Za utrudnienia przepraszam.

Wójt Gminy Dobra

  • W-trakcie-1
  • W-trakcie-2
  • W-trakcie-3

 

W dniu 21.12.2018 odbyło się spotkanie w sprawie odbioru prac prowadzonych w ciągu ulicy Topolowej w m. Mierzyn. Inspektor nadzoru wskazał uwagi dotyczące odbioru prac dlatego też teren ten nie został odebrany. Mimo braku odbioru prac mając na uwadze komfort komunikacyjny mieszkańców ruch drogowy w ciągu ulicy Topolowej został wznowiony. Wykonawca wykonując poprawki ma zachować ciągłość ruchu natomiast może dość do czasowego zawężenia jezdni. Za utrudnienia przepraszam.

 

W dniu 28.12.2018 r. odebrano prace związane z modernizacją ulicy Topolowej w m. Mierzyn na odcinku 90m.

Wykonawca prac: Elbud Szczecin Sp. z o.o.

Wartość prac wyniosła: 156 210,00 zł

  • Po-1
  • Po-2
  • Po-3