Nazwa zadania:Przebudowa rowu melioracyjnego na działce nr 42/2 i 42/1 obręb Bezrzecze na odcinku od wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Promiennej do wylotu przy ul. Zimowej

Wykonawca prac: EROBUD Budownictwo Wodne i Melioracyjne Ewa Maksym 

Wartość prac: 348 653,44 zł

Termin wykonania prac: 30.06.2018r.

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/melioracje/promienna

 

Zdjęcia w trakcie prac:

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/melioracje/promienna/wtrakcie

 

Zdjęcia po zakończeniu prac:

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/melioracje/promienna/po