W ramach zadania pn. Przełączenie kanalizacji deszczowej z Osiedla "Pod Lipami" do ul. Długiej w Mierzynie, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Wykonawca: INBUD S.C.

Termin wykonania: 15.12.2018 r.

Koszt: 18 450 zł