W ramach zadania pn. "Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej" zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowej

Termin wykonania: 20 grudnia 2018 r.

Wykonawca: Inbud s.c.

Kwota: 99 630 zł

Ze względu na wydłużające się procedury uzyskania pozwoleń na przejście przez tereny prywatne, termin wykonania dokumentacji wydłużony został do końca 2020r.

W dniu 24 listopada 2020r. została odebrana dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania pn. „Budowa odprowadzenie wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej”.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do obsługi wpustów ulicznych zaprojektowanych wzdłuż ulic Migdałowej i Zagajnikowej w miejscowości Dobra. Zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych z terenu korony jezdni poprzez wpusty deszczowe rozmieszczone według części drogowej projektu. W zakres inwestycji wchodzi:

− budowa kolektorów i kanałów deszczowych wraz z przyłączami do wpustów deszczowych usytuowanych wzdłuż ulic objętych inwestycją,

− przebudowa kolidujących z inwestycją odcinków kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (przykanalikami),

− przebudowa kolidujących z inwestycją odcinków sieci wodociągowej,

− przebudowa kolidujących z inwestycją odcinków sieci gazowej,

− zmiana w zakresie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej Orange,

− wykonanie zabruku z kostki betonowej wokół zaprojektowanych wpustów deszczowych,

− odtworzenie nawierzchni.

Dokumentacje projektową wykonało Biuro Projektów „INBUD” s.c.

Całkowita wartość opracowania dokumentacji technicznej wyniosła 99630,00 zł brutto.

  • mini_IMG_20200309_112554
  • mini_IMG_20200309_112947
  • mini_IMG_20200309_113004
  • mini_IMG_20200309_113217
  • mini_IMG_20200309_113404
  • mini_szkic

 

Kolejne informacje dotyczące inwestycji znajdują się w zakładce Inwestycje 2021.

Bezpośredni link do inwestycji tutaj.