W dniu 15.12.2017r. przekazano plac budowy na wykonanie ścieżki ekologiczno - edukacyjnej w Dobrej. Ścieżka będzie miała długość 3 330,2 m i wykonana będzie z kruszywa ulepszonego lepiszczem. Przebiegać będzie terenami leśnymi od ul. Osiedlowej do schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Zwierzynieckiej. Na trasie ścieżki będą znajdowały się miejsca odpoczynku, tablice informacyjne, przyrządy do ćwiczeń i gry terenowe.

Wykonawca prac: J. Rosiek & D. Sobczyński S.C. Zakład Usług Inżynieryjno - Budowlanych, ul. Lubelska 30, 71-043 Szczecin

Wartość inwestycji: 946 000,00 zł

Termin zakończenia inwestycji 29.05.2018r.

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/inwestycje/sciezka-edukacyjna/przed

 

Inwestycja zaplanowana na lata 2017-2018. 
Dalsze informacje dostępne w zakładce "Inwestycje 2018" (bezpośredni link do kategorii)