Nazwa zadania: Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków 18 i 19 w Mierzynie

Wykonawca: Wodociągi Zachodniopomorskie sp. z o. o.

Wartość prac: 21 339,29 zł

Termin zakończenia: 15.12.2017r.

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/inwestycje/wodociagi-mierzyn-18-19/przed

 

Zdjęcia po zakończeniu prac:

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/inwestycje/wodociagi-mierzyn-18-19/po