Nazwa zadania: Modernizacja ulicy Spółdzielców w Mierzynie.

Modernizacja obejmuje odcinek o długości 814,50 m od posesji nr 21a. Podczas modernizacji zostanie wykona nowa nawierzchnia drogi z odwodnieniem, chodniki, oświetlenie drogi oraz nastąpi przebudowa kolidującej sieci energetycznej.

Projekt "Modernizacja ulicy Spółdzielców w Mierzynie w Gminie Dobra" nr RPZP.05.02.00-32-0001/16-00 dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa V Zrównoważony Transport Działanie 5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Wydatki całkowite projektu: 2 612 345, 75 zł

wydatki kwalifikowalne projektu: 2 612 345, 75 zł

dofinansowanie w wysokości: 1 306 172,87 zł

umowa podpisana w dniu 21.12.2016 r. 

Relacja z podpisania umowy: tutaj


Wykonawca prac: Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce.

Termin zakończenia: 30.09.2016r.

 

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

 • DSCN4897
 • DSCN4904
 • DSCN4907
 • DSCN4918
 • DSCN4935
 • DSCN4943

Zdjęcia w trakcie prac:

 • DSCN5182
 • DSCN5187
 • DSCN5221
 • DSCN5300
 • DSCN5441
 • DSCN5443
 • DSCN5616
 • DSCN5618
 • DSCN5623
 • DSCN5927
 • DSCN5959
 • Spdzielcw
 • zSpdzielcw-1
 • zSpdzielcw-2
 • zz
 • zz1
 • zz11
 • zz12
 • zz13
 • zz14
 • zz15
 • zz16
 • zz17
 • zz18

Zdjęcia po zakończeniu prac:

 • DSCN7784
 • DSCN7792
 • DSCN7800
 • DSCN7802
 • DSCN7806
 • DSCN7814
 • DSCN7818

 

Odbiór nastąpił: 22.09.2016 r.