W dniu 11 kwietnia 2016 r. odbył się odbiór I etapu inwestycji pn. „Zagospodarowanie boiska i placu zabaw przy punkcie przedszkolnym w Mierzynie”. Wykonawcą robót budowlanych była Firma JUL-DOM Przemysław Mazurkiewicz, z siedzibą w Szczecinie, która od dnia 16 listopada 2015 r. realizowała I etap inwestycji.

 Dla przypomnienia dodam, iż w ramach tego etapu wykonano demontaż istniejących elementów na placu zabaw przy punkcie przedszkolnym, rozebrano nieczynny zbiornik na nieczystości ciekłe, wykonano nowe ogrodzenie panelowe przy placu zabaw, zamontowano nowe urządzenia zabawowe dostosowane do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, a także wykonano nową bezpieczną nawierzchnię pod urządzeniami zamontowanymi na placu zabaw. 

Wykonanie robót w ramach tego zadania miało na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz ogólnego standardu terenu przy punkcie przedszkolnym i zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym właściwych warunków do rekreacji i zabawy w ramach prowadzonych zajęć. 

Natomiast w dniu 12 kwietnia br. przekazany zostanie Wykonawcy Firmie JUL-DOM Przemysław Mazurkiewicz teren pod realizację II etapu inwestycji pn. „Zagospodarowanie boiska i placu zabaw przy punkcie przedszkolnym w Mierzynie”. Etap II obejmować będzie rozbiórkę istniejącego boiska asfaltowego, demontaż elementów zagospodarowania boiska, rozbiórkę fragmentu chodnika, demontaż części istniejącego ogrodzenia, montaż nowych zestawów zabawowych, przebudowę wjazdu na teren punktu, wykonanie części nowego ogrodzenia wraz z nowa brama wjazdową oraz furtkami wejściowymi. Wykonawca winien zakończyć realizację II etapu inwestycji najpóźniej do dnia 12.08.2016 r. 

Wartość całej inwestycji, która podzielona została na dwa etapy wyniesie łącznie 

322 629,00 zł, w tym: etap I – 131 364,00 zł, a etap II – 191 265,00 zł.

 

Wójt Gminy Dobra

 

  • IMG_2751
  • IMG_2753
  • IMG_2754
  • IMG_2758
  • IMG_2759
  • IMG_2761
  • IMG_2762
  • IMG_2763
  • IMG_2764