Nazwa zadania: Modernizacja chodnika przy ul. Topolowej w Mierzynie.

W dniu 04.07.2016 r. została zlecona modernizacja chodnika przy ul. Topolowej.
Podczas modernizacji zostaną wymienione, uzupełnione i wyregulowane uszkodzone kostki brukowe, obrzeża i krawężniki.

Wykonawca prac: KOŁ BUD Usługi Budowlane i Drogowe Piotr Kołacki, ul. Kościuszki 41, 72-004 Trzeszczyn.

Wartość prac: 129 000,00 zł.

Termin zakończenia prac: 31.08.2016 r.

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2016/inwestycje/topolowa_chodnik/przed

 

Zdjęcia w trakcie prac:

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2016/inwestycje/topolowa_chodnik/wtrakcie

 

Zdjęcia po zakończeniu prac:

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2016/inwestycje/topolowa_chodnik/po

 

Odbiór nastąpił: 7.10.2016 r.

 

Dodatkowo przy ul. Topolowej wykonano odcinek chodnika łączący chodnik przy ul. Topolowej z chodnikiem przy ul. Wykopaliskowej oraz przełożono chodnik przy ul. Topolowej na odcinku dz. nr ewid. 56/68.

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2016/inwestycje/topolowa_chodnik/dodatek