Nazwa zadania: Wykonanie chodnika przy ul. Żubrzej i Daniela w Dołujach.

Zakres prac będzie obejmował budowę chodnika w rejonie skrzyżowania ul. Żubrzej i Daniela, budowę kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi oraz przebudowę odcinków dróg (rejon skrzyżowania) ulic Żubrzej i Daniela.

Wykonawca prac: PUIB ELjOT Jacek Luterek, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 9/1, 71-332 Szczecin.

Wartość prac: 1 521 632,79 zł.

Termin zakończenia prac: 15.09.2017 r.

Plac budowy przekazano: 20.06.2016 r.

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2016/inwestycje/zubrza_daniela_chodnik/przed

 

Zdjęcia w trakcie prac:

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2016/inwestycje/zubrza_daniela_chodnik/wtrakcie

 

Inwestycja zaplanowana na lata 2016-2017. dalsze informacje dostępne w zakładce "Inwestycje 2017".