Nazwa zadania: budowa chodnika ul.Górna - Parkowa w Bezrzeczu

Wartość prac: 68.200 zł

Wykonawca: KOŁBUD: Piotr Kołacki;72-004 Tanowo; ul.Kościuszki 41

Termin zakończenia prac: 30.05.2016r.

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

 • gorna
 • gorna1
 • gorna2

 

Zdjęcia w trakcie prac:

 • STOLEC-5-002
 • STOLEC-5-003
 • STOLEC-5-004
 • STOLEC_5-006
 • STOLEC_5-007
 • STOLEC_5-008
 • t
 • t1
 • t3

 

Zdjęcia po wykonaniu prac:

 • 2xGRNA-001
 • 2xGRNA-002
 • STOL-GRNA-003
 • STOL-GRNA-004

 

Prace wykonano w terminie. 

Odbiór nastąpił: 25.05.2016 r.