Zachęcam do obejrzenia kolejnych zdjęć z prowadzonych zajęć w ramach „Półkolonii w szkole” organizowanych przez Gminę Dobra w Publicznej Szkole Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej w okresie od 08.02.2016 r. do 12.02.2016 r.

Pierwszy tydzień ferii zimowych już za nami. W drugim tygodniu ferii tj. od 08 lutego br. rozpoczęły się kolejne zajęcia prowadzone w ramach „Półkolonii w szkole” organizowanych przez Gminę Dobra, tym razem odbywają się one w Publicznej Szkole Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej oraz w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie. Poniżej zapraszam do obejrzenia fotorelacji z prowadzonych zajęć.

Zachęcam do obejrzenia kolejnych zdjęć z prowadzonych zajęć  w ramach „Półkolonii w szkole” organizowanych przez Gminę Dobra w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu oraz w Zespole Szkół w Dołujach w okresie od 01.02.2016 r. do 05.02.2016 r.

Od dnia 01 lutego br. rozpoczęły się pierwsze zajęcia prowadzone w ramach „Półkolonii w szkole” organizowanych przez Gminę Dobra w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu oraz w Zespole Szkół w Dołujach. Poniżej zapraszam do obejrzenia fotorelacji z prowadzonych zajęć.

Informuję, iż w dniu 29 stycznia 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji kwalifikacyjnej, powołanej zarządzeniem Nr 13/2016 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenia regulaminu naboru uczestników „Półkolonii w szkole” organizowanych przez Gminę Dobra. Komisja kwalifikacyjna pracowała w składzie: Przewodniczący Komisji - Joanna Hrabska oraz członkowie: Małgorzata Zielińska, Elżbieta Walczyk,  Iwona Kacperska-Kufel, Agnieszka Godras-Kowalska, Ewa Lewandowska.

Poniżej zamieszczamy listy uczestników półkolonii w poszczególnych placówkach.

Uprzejmie informuję, iż do dnia 29 stycznia 2016 r. do godz. 12:00 przedłużony został termin rekrutacji na „Półkolonie w szkole” organizowane przez Gminę Dobra w niżej wymienionych szkołach na terenie Gminy Dobra.
1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3:
a) czas trwania: od 01.02.2016 r. do 05.02.2016 r. w godz. 9:00-14:00;
b) liczba miejsc: 70, w tym:
- 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat;
- 40 miejsc dla uczniów w wieku 11-13 lat;
2) Zespół Szkół w Dołujach, ul. Daniela 18:
a) czas trwania: od 01.02.2016 r. do 05.02.2016 r. w godz. 9:00-14:00;
b) liczba miejsc: 35, w tym:
- 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat;
- 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-13 lat;
3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27:
a) czas trwania: od 08.02.2016 r. do 12.02.2016 r. w godz. 9:00-14:00;
b) liczba miejsc: 70, w tym:
- 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat;
- 40 miejsc dla uczniów w wieku 11-13 lat;
4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5:
a) czas trwania: od 08.02.2016 r. do 12.02.2016 r. w godz. 9:00-14:00;
b) liczba miejsc: 35, w tym:
- 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat;
- 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-13 lat.

Informuję, iż od dnia 21 stycznia 2016 r. od godz. 7:00  do dnia 27 stycznia 2016 r. do godz. 12:00 rozpocznie się rekrutacja na „Półkolonie w szkole” organizowane przez Gminę Dobra w niżej wymienionych szkołach na terenie Gminy Dobra.
1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3:
a) czas trwania: od 01.02.2016 r. do 05.02.2016 r. w godz. 9:00-14:00;
b) liczba miejsc: 70, w tym:
- 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat;
- 40 miejsc dla uczniów w wieku 11-13 lat;
2) Zespół Szkół w Dołujach, ul. Daniela 18:
a) czas trwania: od 01.02.2016 r. do 05.02.2016 r. w godz. 9:00-14:00;
b) liczba miejsc: 35, w tym:
- 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat;
- 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-13 lat;
3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27:
a) czas trwania: od 08.02.2016 r. do 12.02.2016 r. w godz. 9:00-14:00;
b) liczba miejsc: 70, w tym:
- 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat;
- 40 miejsc dla uczniów w wieku 11-13 lat;
4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5:
a) czas trwania: od 08.02.2016 r. do 12.02.2016 r. w godz. 9:00-14:00;
b) liczba miejsc: 35, w tym:
- 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat;
- 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-13 lat.