Nazwa robót: Remont sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach, przy ul. Daniela 18
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane Invest Budowa Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie
Wartość robót budowlanych: 344 000,00 zł
Termin realizacji robót: od dnia 14.08.2015 r. do dnia 03.10.2015 r.

Zdjęcia przed rozpoczęciem robót budowlanych:

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2015/inwestycje/sala_doluje_po

Zdjęcia po zakończeniu robót budowlanych:

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2015/inwestycje/sala_doluje_przed