W dniu 19 czerwca 2015 r. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie Wykonawcy robót budowanych, jednak z powodu braku złożonych ofert przetarg został unieważniony. Następnie w dniu 08 lipca 2015 r.  wszczęto drugie postępowanie, w wyniku którego w dniu 07 sierpnia 2015 r. wybrano Wykonawcę robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Budowlane Invest Budowa Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie, z którym w dniu 12 sierpnia 2015 r. zostanie podpisana umowa na roboty budowlane. Termin realizacji robót budowlanych: 50 dni od dnia podpisania umowy.

Dla przypomnienia dodam, iż w ramach robót budowlanych planuje się ocieplenie budynku sali gimnastycznej, wykonanie nowej elewacji, wymianę pokrycia dachowego wymianę instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych, modernizację wentylacji, szpachlowanie i malowanie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Wójt Gminy Dobra