Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Dołujach

W okresie ferii letnich w 2015 r. planowany jest generalny remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Dołujach, przy ul. Daniela 18. W ramach robót budowlanych planuje się ocieplenie budynku sali gimnastycznej, wykonanie nowej elewacji, wymianę pokrycia dachowego wymianę instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych, modernizację wentylacji, szpachlowanie i malowanie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonana nowa elewacja budynku sali gimnastycznej znacznie poprawi estetykę otoczenia.

W chwili obecnej na ukończeniu jest opracowywana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Wójt Gminy Dobra