Zagospodarowanie terenu przy Punkcie przedszkolnym w Mierzynie

W marcu br. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „ Zagospodarowanie boiska i placu zabaw przy punkcie przedszkolnym w Mierzynie” polegającej na zagospodarowaniu terenu przy Punkcie przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, przy ul. Weleckiej 30.

W ramach inwestycji planuje się zmodernizować istniejący plac zabaw dla dzieci, a także wykonać nowy teren rekreacyjny z ławkami i ścieżkami.Termin wykonania koncepcji oraz dokumentacji technicznej – 30.06.2015 r.

Wójt Gminy Dobra