Prace związane z wykonaniem przyczółka na wlocie przepustu pod drogą gminną ul. Zgodna - Łukasińskiego

Koszt: 3 690,00 zł

Wykonawca: Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych Mgr inż. Ryszard Łukasik

Zdjęcie przed wykonaniem prac:

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/zgodna-lukasinskiego

Zdjęcia po zakończeniu prac:

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/zgodna-lukasinskiego2

 

Mierzyn ul. Komercyjna - równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa

Koszt: 10 161,60 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/komercyjna2

 Zadanie: Dobra ul. Frezjowa wraz z sięgaczami - równanie nawierzchni równiarką

Koszt: 9 600 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/frezjowa

 

Zadanie: Dobra ul. Ułańska - równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa do 5cm

Koszt: 24 528 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/ulanska2

 

Zadanie: Łęgi ul. Wschodnia - miejscowe uzupełnienie ubytków między płytami jomb.

Koszt: 3 504 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/wschodnia

 

Zadanie: Redlica ul. Zielona - uzupełnienie poboczy kruszywem
Koszt: 4 905,60 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/zielona

Zadanie: Dobra ul. Graniczna - uzupełnienie ubytków kruszywem między płytami jomb
Koszt: 3 504,00 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/graniczna

Zadanie: Uzupełnienie ubytków i wybojów w nawierzchni asfaltowej dróg gminnych
Koszt: 718,32 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/ubytki

Mierzyn ul. Morenowa - wykonano miejscowo korytowanie z wykonaniem nowej podbudowy oraz równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa

Koszt: 41 048,00 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/morenowa

 

Buk ul. Przyleśna - równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa do 5 cm

Koszt: 6 424,00 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/przylesna

 

Dobra ul. Przytulna - równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa do 5 cm

Koszt: 20 440,00 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/przytulna

Bezrzecze, ul. Kościelna w rejonie skrzyżowania z ul. Herbacianą - uzupełnienie ubytków pomiędzy płytami jomb

Koszt: 2 102,40 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/koscielna

 

Bezrzecze, ul. Bluszczowa - uzupełnienie kruszywa pomiędzy płytami jomb

Koszt: 3 504,00 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/bluszczowa

 

Mierzyn, ul. Rolnicza - równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa

Koszt: 4 204,80 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/rolnicza

 

Mierzyn, ul. Czeremchowa - miejscowe równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa oraz wykonanie koryta, podbudowy oraz wierzchniej warstwy kruszywa

Koszt: 30 650,50 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/czeremchowa

 

Mierzyn, ul. Cisowa - równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa 

Koszt: 4 847,20 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/cisowa

 

Mierzyn, sięgacz ul. Kolorowej - równanie nawierzchni równiarką

Koszt: 800,00 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/kolorowa

Dołuje ul. Perkoza - uzupełnienie ubytków pomiędzy płytami jomb

Koszt: 3 504,00 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/perkoza

 

Dołuje ul. Bratkowa - Bławatkowa - miejscowe równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa

Koszt: 17 520,00 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/bratkowa

 

Dołuje ul. Piękna - miejscowe uzupełnienie ubytków z uzupełnieniem kruszywa

Koszt: 5 840,00 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/piekna

 

Dołuje ul. Sobolowa - równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa

Koszt: 12 614,40 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/sobolowa

 

Dołuje ul. Irysowa - miejscowe równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa oraz uzupełnienie ubytków między płytami jomb

Koszt: 8 643,20 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/irysowa

 

Dołuje ul. Gronostajowa - miejscowe równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa

Koszt: 17 520,00 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/gronostajowa

 

Mierzyn ul. Majowa - równanie nawierzchni równiarką

Koszt: 900,00 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/majowa

 

Mierzyn ul. Wierzbowa - równanie nawierzchni równiarką

Koszt: 1 140,00 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/wierzbowa

 

Bezrzecze ul. Bukszpanowa - uzupełnienie ubytków kruszywem między płytami jomb

Koszt: 13 315,20 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/bukszpanowa

 

Wołczkowo ul. Groszkowa - równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa

Koszt: 4 088,00 zł brutto

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/gruszkowa

 

Wołczkowo ul. Działkowa - równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa

Koszt: 6 716,00 zł brutto

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/dzialkowa

 

Wołczkowo ul. Mandarynkowa - korytowanie, wykonanie podbudowy oraz warstwy kruszywa oraz miejscowe równanie nawierzchni

Koszt: 23 474,55 zł brutto

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/mandarynkowa

 

Mierzyn sięgacz ul. Łukasińskiego - równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa

Koszt: 3 737,60 zł brutto

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/lukasinskiego

 

Mierzyn ul. Zgodna - równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa

Koszt: 32 120,00 zł brutto

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/zgodna

 

Mierzyn ul. Natalii - równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa

Koszt: 9 752,80 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/natalii

 

Mierzyn ul. Długa - miejscowe równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa       

Koszt: 16 352,00 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/dluga

 

Mierzyn sięgacz ul. Akacjowej - równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa

Koszt: 7 008,00 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/akacjowa-siegacz

 

Mierzyn ul. Akacjowa i Brzozowa - miejscowe równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa

Koszt: 20 440,00 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/akacjowa-brzozowa

 

Mierzyn ul. Afrodyty i Temidy - równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa

Koszt: 22 776,00 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/afrodyty

 

Mierzyn ul. Promienista - miejscowe równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa

Koszt: 11 680,00 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/promienista

 

Dobra ul. Białej Brzozy - miejscowe uzupełnienie ubytków między płytami jomb

Koszt: 700,80 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/bialej-brzozy

 

Dobra ul. Krajobrazowa - uzupełnienie ubytków między płytami jomb

Koszt: 10 056,48 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/krajobrazowa

 

Dobra ul. Lazurowa - równanie nawierzchni z miejscowym uzupełnieniem kruszywa

Koszt: 5 840,00 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/lazurowa

 

Dobra ul. Biedronki - miejscowe równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa

Koszt: 11 680,00 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/biedronki

 

Mierzyn ul. Komercyjna - uzupełnienie ubytków kruszywem między płytami jomb

Koszt: 10 161,60 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/komercyjna

Remonty dróg gminnych w roku 2019 wykonywane będą zgodnie z poniższym harmonogramem. Całkowity termin wykonania prac do końca sierpnia br., przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

m. Wołczkowo

Groszkowa – miejscowe uzupełnienie ubytków

Działkowa – równanie nawierzchni

Mandarynkowa - równanie nawierzchni

m. Mierzyn

Rolnicza 5-7 sięgacz – równanie nawierzchni

Komercyjna – miejscowe uzupełnienie ubytków między płytami

Natalii – równanie nawierzchni

Długa za Nordem – równanie nawierzchni

Czeremchowa – miejscowe uzupełnienie ubytków z uzupełnieniem kruszywa

Akacjowa 1-5 sięgacz – równanie nawierzchni

Akacjowa – miejscowe uzupełnienie ubytków

Brzozowa – miejscowe uzupełnienie ubytków  

Afrodyty + Temidy - równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa

Promienista – miejscowe uzupełnienie ubytków

Morenowa – równanie nawierzchni , uzupełnienie ubytków między płytami      

Wierzbowa – równanie nawierzchni

Majowa – równanie nawierzchni

Zgodna - równanie nawierzchni                                 

Łukasińskiego sięgacz – równanie nawierzchni  

Cisowa – równanie nawierzchnim. Łęgi

Wschodnia – miejscowe uzupełnienie ubytków między płytami

m. Dołuje

Piękna – miejscowe uzupełnienie ubytków

Sobolowa od drogi powiatowej do Jeżowej – miejscowe uzupełnienie ubytków

Bratkowa- Bławatkowa do Malwowej - miejscowe uzupełnienie ubytków

Irysowa - miejscowe uzupełnienie ubytków

Gronostajowa – miejscowe uzupełnienie ubytków

Perkoza – miejscowe uzupełnienie ubytków między płytami

m. Dobra

Przytulna – równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa

Biedronki - miejscowe uzupełnienie ubytków

Białej Brzozy - miejscowe uzupełnienie ubytków

Krajobrazowa – uzupełnienie ubytków między płytami

Lazurowa – miejscowe uzupełnienie ubytków

m. Buk

Przyleśna – równanie nawierzchni

m. Bezrzecze

Herbaciana (wjazd) – miejscowe uzupełnienie kruszywa

Bukszpanowa    - miejscowe uzupełnienie ubytków między płytami

Kościelna – miejscowe uzupełnienie ubytków

Bluszczowa – miejscowe uzupełnienie ubytków

 

Kierownik
Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji

 

Wykonano remont nawierzchni ulicy Osiedle Leśne w m. Bezrzecze. Prace związane były z usunięciem krawężniaka wbudowanego w poprzek jezdni oraz uzupełnieniem nawierzchni w tym miejscu.

Wartość robót brutto: 6 150,00 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/osiedlelesne

 

Naprawa drogi gminnej Dobra ul. Ułańska - równanie nawierzchni z miejscowym uzupełnieniem kruszywa

Koszt: 23 800 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/ulanska

 

Wykonano utwardzenie pobocza drogi gminnej ul. Milenijnej w Mierzynie za pomocą płyt jomb na odcinku 75mb.

Wykonawca: KML Sp. z o.o.

Koszt: 14 760,00 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/milenijna

W dniu 13.02.2019 rozpocznie się remont nawierzchni wraz z osadzeniem na nowo krawężnika na parkingu przy ulicy Diamentowej i Koralowej w m. Bezrzecze. Z uwagi na planowany remont uprzejmie proszę o nie parkowanie pojazdów w pierwszym rzędzie od ulicy Koralowej. Planowany remont potrwa ok 7 dni. Za utrudnienia przepraszam.

Wójt Gminy Dobra