Prace związane z wykonaniem przyczółka na wlocie przepustu pod drogą gminną ul. Zgodna - Łukasińskiego

Koszt: 3 690,00 zł

Wykonawca: Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych Mgr inż. Ryszard Łukasik

Zdjęcie przed wykonaniem prac:

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/zgodna-lukasinskiego

Zdjęcia po zakończeniu prac:

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/zgodna-lukasinskiego2

 

Mierzyn ul. Komercyjna - równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa

Koszt: 10 161,60 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/komercyjna2