Zadanie: Dobra ul. Frezjowa wraz z sięgaczami - równanie nawierzchni równiarką

Koszt: 9 600 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/frezjowa

 

Zadanie: Dobra ul. Ułańska - równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa do 5cm

Koszt: 24 528 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/ulanska2

 

Zadanie: Łęgi ul. Wschodnia - miejscowe uzupełnienie ubytków między płytami jomb.

Koszt: 3 504 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/wschodnia