Zadanie: Redlica ul. Zielona - uzupełnienie poboczy kruszywem
Koszt: 4 905,60 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/zielona

Zadanie: Dobra ul. Graniczna - uzupełnienie ubytków kruszywem między płytami jomb
Koszt: 3 504,00 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/graniczna

Zadanie: Uzupełnienie ubytków i wybojów w nawierzchni asfaltowej dróg gminnych
Koszt: 718,32 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2019/remonty-drog/ubytki