Mierzyn ul. Zgodna - miejscowe równanie nawierzchni równiarka z uzupełnieniem kruszywa do 5 cm

Koszt: 12 959,28 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/zgodna2

 

Dobra ul. Okrężna - równanie nawierzchni równiarką z uzupełnieniem materiału do 5 cm

Koszt: 8 265,60 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/okrezna

Kościno ul. Kruka - równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa do 5 cm - 150mb

Koszt. 8 841,24 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/kruka

 

Dobra ul. Tulipanowa - wykonano podbudowę z frezu bitumicznego o grubości 5cm oraz dwukrotne powierzchniowe zamknięcie - 600 mb

Koszt: 141 696,00 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/tulipanowa

 

Naprawa nawierzchni masą asfaltową w m. Buk - 15m2

Koszt: 1 660,50 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/buk

 

Dobra ul. Róży Wiatrów - równanie nawierzchni pomiędzy śladami płyt wraz z uzupełnieniem kruszywa 288mb

Koszt: 12 752,64 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/rozy-wiatrow

 

Mierzyn ul. Długa - miejscowe równanie nawierzchni wraz z uzupełnieniem materiału do 5cm 120mb

Koszt 8 265,60 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/dluga2

 

Mierzyn ul. Zaciszna - miejscowa naprawa nawierzchni masą asfaltową

Koszt: 16 051,50 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/zaciszna

Dobra ul. Krajobrazowa - równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa do 5cm - 200 mb

Koszt: 11 808,00 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/krajobrazowa2

 

Dobra ul. Biedronki i Salamandry - miejscowe równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa do 5cm - 90mb wykonanie koryta, podbudowy oraz nawierzchni z frezu asfaltowego warstwa do 5cm - 190mb

Koszt: 40 405,55 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/biedronki

 

Dobra ul. Dereszowa - uzupełnienie i wyrównanie kruszywem między płytami jomb - 135mb

Koszt: 6 974,10 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/dereszowa

 

Dobra ul. Graniczna - uzupełnienie nawierzchni między płytami jomb - 254mb

Koszt: 5 623,56 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/graniczna

 

Bezrzecze ul. Podleśna - równanie fragmentu nawierzchni wraz z uzupełnieniem kruszywa do 5cm - 45mb

Koszt: 3 321,00 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/podlesna2

 

Mierzyn ul. Promienista - miejscowe wykonanie koryta, podbudowy oraz nawierzchni z frezu asfaltowego do 5cm oraz miejscowe równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa do 10cm - 155mb

Koszt: 23 700,87 zł

 

Mierzyn ul. Piotra - równanie nawierzchni równiarką - 85 mb

Koszt: 1 254,60 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/piotra

 

Mierzyn ul. Temidy - równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa do 5cm - 62 mb

Koszt: 4 575,60 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/temidy3

 

Dobra ul. Nagietkowa - równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa do 5cm - 122 mb

Koszt: 6 302,52 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/nagietkowa

 

Dobra ul. Paproci, Konwaliowa wraz z sięgaczami oraz sięgacze ul. Tulipanowej - równanie nawierzchni równiarką - 2569 mb

Koszt: 37 908,60 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/paproci

Wykonano przepust drogowy ø400 w m. Dobra ul. Biedronki.

Koszt wykonania 9 401,90 zł brutto

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/przepust-biedronki

Dołuje ul. Sobolowa - równanie nawierzchni równiarką z uzupełnieniem kruszywa do 5cm - 220mb

Koszt: 11 365,20 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/sobolowa

 

Dołuje ul. Tarpana - Wiewiórcza - równanie nawierzchni równiarką z uzupełnieniem kruszywa do 5cm - 210mb

Koszt: 13 874,40 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/tarpana

 

Dołuje ul. Jaguara - równanie nawierzchni równiarką z uzupełnieniem kruszywa do 5 cm - 300mb

Koszt: 15 498,00 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/jaguara

 

Dołuje ul. Piękna - równanie fragmentu nawierzchni drogi równiarką z uzupełnieniem materiału do 5cm - 60mb

Koszt: 4 428,00 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/piekna

 

Dołuje ul. Wilcza - równanie nawierzchni równiarką - 400 mb

Koszt: 3 444,00 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/wilcza

 

Mierzyn ul. Zeusa, skrzyżowanie z ul. Temidy - równanie nawierzchni równiarką z uzupełnieniem kruszywa do 5cm - 32mb

Koszt: 2 833,92 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/temidy

 

Mierzyn ul. Temidy - równanie nawierzchni równiarką - 260mb

Koszt: 3 837,60 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/temidy2

 

Mierzyn ul. Prosta - równanie nawierzchni z uzupełnieniem kruszywa do 10cm - 100mb

Koszt: 8 118,00 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/prosta

 

Rzędziny - równanie nawierzchni dróg gminnych z uzupełnieniem materiału do 5cm - 220mb

Koszt: 15 129,00 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/rzedziny

 

Łęgi ul. Wschodnia - równanie nawierzchni drogi pomiędzy płytami - 200mb

Koszt: 1 476,00 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/wschodnia

 

Dobra ul. Sportowa - miejscowe uzupełnienie ubytków masą asfaltową

Koszt: 8 302,50 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/sportowa2

 

Bezrzecze ul. Szkolna - miejscowe uzupełnienie ubytków masą asfaltową

Koszt: 27 010,80 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/szkolna

 

Mierzyn ul. Morenowa - równanie nawierzchni równiarką z uzupełnieniem kruszywa do 5cm - 691 mb

Koszt: 33 173,10 zł brutto

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/morenowa

 

Mierzyn ul. Akacjowa i ul. Brzozowa (fragmenty) - równanie nawierzchni równiarką z uzupełnieniem materiału do 5cm - 365mb

Koszt: 22 125,24 zł brutto

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/akacjowa

 

Mierzyn ul. Komercyjna - równanie nawierzchni pomiędzy płytami wraz z uzupełnieniem kruszywa - 290mb

Koszt: 6 420,60 zł brutto

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/komercyjna

 

Mierzyn ul. Długa - miejscowe uzupełnienie ubytków masa asfaltową

Koszt: 12 398,40 zł brutto

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/dluga

 

Dobra ul. Krajobrazowa - równanie nawierzchni równiarką oraz równanie nawierzchni równiarka wraz z uzupełnieniem kruszywa do 5cm - 1258 mb

Koszt: 32 329,32 zł brutto

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/krajobrazowa

 

Wołczkowo ul. Szarotki - równanie nawierzchni równiarka z uzupełnieniem kruszywa do 5cm - 131 mb

Koszt: 6 767,46 zł brutto

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/szarotki

 

Dołuje ul. Bławatkowa - równanie nawierzchni równiarką z uzupełnieniem kruszywa do 5cm - 100mb

Koszt: 7 380,00 zł brutto

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/blawatkowa

 

Dołuje ul. Irysowa - równanie nawierzchni równiarką z uzupełnieniem kruszywa do 5cm - 185 mb

Koszt: 8 523,90 zł brutto

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/irysowa

 

Wołczkowo ul. Łąkowa - równanie nawierzchni równiarką - 370 mb

Koszt: 3 185,70 zł brutto

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/lakowa

Mierzyn ul. Rolnicza - równanie mechaniczne nawierzchni równiarką z uzupełnieniem kruszywa - 488 mb

Koszt: 37 593,72 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/rolnicza

 

Mechaniczne równanie nawierzchni równiarką:

Dobra ul. Tulipanowa 192mb- koszt 2 833,92 zł

Dobra ul. Frezjowa 665mb - koszt 9 815,40 zł

Dobra ul. Konwaliowa 764mb - koszt 11 276,64 zł

Dobra ul. Kameliowa 982mb - koszt 14 494,32 zł

Dobra ul. Paproci 710mb - koszt 10 479,60 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/sportowa

 

Droga na Płochocin - równanie nawierzchni równiarką z uzupełnieniem materiału - 716 mb

Koszt: 61 283,52 zł brutto

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/plochocin

 

Naprawa drogi gruntowej kruszywem - Kościno ul. Żurawia

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/zurawia

 

Naprawa drogi gruntowej kruszywem - Bezrzecze ul. Podleśna

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/podlesna

Mierzyn ul. Zgodna - równanie nawierzchni równiarką z uzupełnieniem kruszywa - 550mb
Koszt: 42 213,60 zł

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2018/remonty-drog/zgodna